in , ,

LoveLove

Pro-fi H προστασία που χρειάζεται ο ραδιοτηλεοπτικός εξοπλισμός

Profi harmonics filters broadcastnews

Είναι γνωστό ότι βασική προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συσκευών ήχου και εκπομπής RF είναι η σωστή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συσκευή  Pro.Fi.System ST  ειναι ενα αποτέλεσμα συνεργασίας της  Studio Analysis με την PROFIT Consultancy το 2008 προκειμένου να  κάλυψει ανάγκες  προστασίας των συσκευών Audio & RF από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τις βλάβες και τις διακοπές πομπών και αναμεταδοτών μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δυστυχώς, όμως, στην πράξη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πολύ συχνά παρουσιάζει αυξομειώσεις τάσης, αρμονικές και άλλες ανωμαλίες, τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε αστικές περιοχές.

Αυτά τα προβλήματα οφείλονται σε διάφορες αιτίες, που σχετίζονται είτε με τον παραγωγό Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση είτε με φυσικά φαινόμενα είτε ακόμα και με μηχανήματα που λειτουργούν στον ίδιοχώρο.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι περισσότερο από το 70% των βλαβών ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού οφείλονται σε αυτό το πρόβλημα. Για αυτό το λόγο έγινε έρευνα με σκοπό την αντιμετώπισή του με μία λύση οικονομική και ταυτόχρονα αποτελεσματική.

Η συσκευή Pro.Fi.System ST., είναι ένα σύστημα προστασίας ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από όλων των ειδών τις πιθανές ανωμαλίες του ηλεκτρικού ρεύματος.

Είναι το μόνο σύστημα που εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς καλύπτει σχεδόν όλες τις πιθανές αιτίες που μπορούν να προξενήσουν βλάβες, είτε άμεσες είτε μακροπρόθεσμες εξαιτίας της σταδιακής καταπόνησης των εξαρτημάτων του εξοπλισμού των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Απορρόφηση αυξομειώσεων τάσης

To σύστημα Pro.Fi.System ST σας βοηθά να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε λειτουργία για περισσότερο καιρό με το να απορροφά τις περισσότερες διακυμάνσεις της κεντρικής παροχής οι οποίες σε άλλη περίπτωση να προκαλούσαν βλάβη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών η και άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού.

H συσκευή  εξασφαλίζει τη μέγιστη αποκοπή της παραμόρφωσης ακόμα και με την παρουσία ισχυρών αρμονικών και την καλύτερη απορρόφηση των αιχμών. Όλα τα μοντέλα Pro.Fi.System ST έχουν σχεδιαστεί για τη χωρίς απώλειες μεταφορά του βαθμονομημένου ρεύματος και την κατάπνιξη των ρευμάτων και των συχνοτήτων των ανεπιθύμητων αρμονικών σε ποσοστό έως και 50%.

Η υψηλή βαθμονόμηση ρεύματος κορεσμού του Pro.Fi.System ST μεγιστοποιεί την ικανότητά τους να προστατεύουν από αιχμές.Η συσκευή απορροφά πολλές από τις διακυμάνσεις της παροχής ρεύματος που προκαλούν ενοχλητικά σταματήματα και ακριβές βλάβες σε μονάδες οδήγησης μοτέρ, τροφοδοτικά και μονάδες επεξεργασίας δεδομένων
και ελέγχου.

Προστασία από αιχμές τάσης

Τα συστήματα Pro.Fi.System ST είναι πολύ αποτελεσματικά στην προστασία από βλάβη ή συχνές πτώσεις θερμικών ρελέ, λόγω αιχμών τάσης.
Οι αιχμές τάσης σε AC παροχές προκαλούν ανύψωση της τάσης του DC Bus, που υπάρχει σε κάθε σύστημα ψηφιακού ελέγχου η οποία μπορεί να προκαλέσει πτώση ρελέ, ένδειξη υπέρτασης και διακοπή των πομπών,των ηλεκτρονικών συσκευών ή και βλάβη.

Η συσκευή  Pro.Fi System ST απορρoφά τέτοιες αιχμές και προσταστεύει ολες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Προστασία από κρουστικές κεραυνικές τάσεις

Το Pro.Fi.System ST είναι πολύ αποτελεσματικό στην προστασία από κρουστικά κεραυνικά φορτία.
Στις εκδόσεις ST I και ST II τα συστήματα εξοπλίζονται με αντικεραυνικά 3ου βαθμού προστασίας 15ΚΑ ανα φάση ,45ΚΑ και στον ουδέτερο100 KA

Κατά περίπτωση τα συστήματα Pro.Fi.System ST εξοπλίζονται, προαιρετικά, με αντικεραυνικά 2ου βαθμού προστασίας, μη καταστρεφόμενα και μη αναφλέξιμα, strikeSorb της RAYCAP

Προστασία από απώλεια ουδετέρου και υπόταση τάσης

Στις εκδόσεις που αφορούν την προστασία κεντρικών παροχών σταθμών , τα συστήματα Pro.Fi.System ST παρέχουν αποτελεσματική προστασία από απώλεια ουδετέρου.

Εφόσον το σύστημα διαπιστώσει απώλεια ουδετέρου ,ή υπόταση τάσης αυτόματα θα διακόψει την παροχή τάσης προστατεύοντας την εγκατάσταση.

Με την επαναφορά ουδετέρου ή τάσης στην επιτρεπόμενη κατάσταση στην παροχή το σύστημα αυτόματα επαναφέρει την παροχή τάσης.

Η συσκευή προστατεύει τον εξοπλισμό σας σε 24ωρη βάση, ακόμα και όταν αυτός είναι εκτός λειτουργίας, από:

· Στιγμιαίες και παροδικές αυξομειώσεις τάσης (υπερτάσεις και βυθίσεις που δημιουργούνται μετά από ξαφνική βύθιση) και από αιχμές υπερυψηλής τάσης του δικτύου.

Η συσκευή μειώνει το εύρος τους 8 φορές (π.χ. από ±40V σε ±5V).

 • Στιγμιαίες αιχμές υπερυψηλής τάσης που οφείλονται σε ξαφνικό και απρόσμενο σταμάτημα ή επανεκκίνηση των συσκευών εξαιτίας διακοπής του ρεύματος, επιμηκύνοντας το χρόνο που απαιτείται για να πέσει η τάση από τα 230 ή τα 380 στα μηδέν Volt και αντίστροφα (εξομάλυνση μετώπου τάσης).

(Ακόμα και όταν λειτουργεί UPS στην εγκατάσταση, τέτοιες αιχμές συμβαίνουν κατά τη στιγμιαία διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.)

 • Πτώσεις κεραυνών. Η συσκευή απορροφά και γειώνει τον κεραυνό καταπνίγοντας την αιχμή τάσης που θα προκαλούσε, αν διοχετευόταν στον εξοπλισμό.

 

 •  Παράσιτα και αρμονικές περιττής τάξης (κυρίως 5η, 7η και 9η) των 50Hz του δικτύου, που προκαλούνται από γειτονικές συσκευές ή υπάρχουν στο δίκτυο διανομής ρεύματος. 

 

 •  Επίσης, το σύστημα επιτηρεί την τάση εισόδου και όποτε παρουσιαστεί για περισσότερα από 3sec απόκλιση από αυτήν που έχουμε ορίσει ή παρατεταμένη απώλεια μίας φάσης (ένδειξη επερχόμενηςδιακοπής ηλεκτρικού ρεύματος) ενημερώνει με ηχητικό ή και οπτικό σήμα, έτσι ώστε ο καταναλωτής ναπρολάβει να διακόψει τη λειτουργία των συσκευών που επιθυμεί να προστατέψει

 

 • Διορθώνει το συνημίτονο (σχέση ενεργούς κι άεργης ισχύος) με αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 • Σε περίπτωση βλάβης της μονάδας Pro.Fi.System η συσκευή είναι δυνατόν με την περιστροφή τουδιακόπτη μεταγωγής που διαθέτει να σταματήσει την λειτουργία τις και συνδέει αυτόματα την εγκατάσταση με την κεντρική παροχή, ειδοποιώντας με οπτικό και ηχητικό σήμα ότι η μονάδα προστασίας είναι εκτός λειτουργίας.

 

 • Απώλειας του ουδετέρου στην κεντρική τριφασική παροχή, το σύστημα αυτόματα θα διακόψει την παροχή τάσης προστατεύοντας την εγκατάσταση από το να δεχθεί τάση 380V και άνω που σαν αποτέλεσμα θα έχει την καταστροφή όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μου είναι συνδεδεμένες στορεύμα είτε αυτές είναι σε λειτουργία είτε όχι.Με την επαναφορά ουδετέρου στην επιτρεπόμενη κατάσταση στην παροχή το σύστημα αυτόματα επανέρχεται σε λειτουργία.

 

 • Η αγορά μίας συσκευής Pro.Fi αποσβένεται σύντομα, επειδή:

 

 • Καταπνίγοντας τα παράσιτα και τις αρμονικές, καταργεί μία από τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν πρόωρη φθορά στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

 

 • Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα βλαβών από αστάθεια του δικτύου, το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών και τις ώρες εργασίας των τεχνικών για επισκευές.

 

 • Ελαχιστοποιεί το νεκρό χρόνο παύσης (downtime) των μηχανών λόγω ζημιών. Δεν επιτρέπει την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: Με τη διόρθωση του συνημίτονου βελτιώνει κατά πολύ το συντελεστή απόδοσης των συσκευών.

Εύκολη εγκατάσταση

Η συσκευή Pro.Fi.System ST δεν απαιτεί συντήρηση, έχει μικρές διαστάσεις και μπορεί να τοποθετηθεί από έναν ηλεκτρολόγο σε σειρά στην κεντρική παροχή μετά τον μετρητή κατανάλωσης και πριν τον πίνακά διανομής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες Studio Analysis τηλ : 210 3304426 

broadcastnews.gr onair mic lamp

What do you think?

Written by broadcastnews

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Loading…

0
o giorgos leventis ston omilo antenna broadcastnews

Ο Γιώργος Λεβέντης στον Όμιλο ANTΕΝΝΑ

isomic broadcastnews

isomic ενα μικρόφωνο με ήχο radio-ready